สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ SS BRAID HOSE

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 16 มิล HSJ stainless steel braid hose   ชนิดท่อขนาดใหญ่

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 16 มิล HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 16 มิล HSJ stainless steel braid hose

ข้อต่อเกลียวในสเตนเลส 304

แกนทองเหลืองพร้อมซีลยางสังเคราะห์

ปลอกสเตนเลส304

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

 1. Gasket: EPDM
2. Part contacting water: brass
3. Ferrule: stainless steel AISI 304
4. Inner tubing: EPDM body
5. Jacket: braided stainless steel AISI 304 (0.2 MM.X8 LINES)
6. End fitting: stainless steel 304 1/2″Fx1/2″F

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 16 มิล HSJ stainless steel braid hose   ชนิดท่อขนาดใหญ่ ได้ปริมาณน้ำมากกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12 มิลลิเมตร ภายนอก 16 มิลลิเมตร ผลิตจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.20 มิลลิเมตร(ทั่วไปหนา 0.15-0.18 มิลลิเมตร) 8 เส้น ปะเก็นทำจากยางสังเคราะห์ EPDM และท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ EPDM ทนความร้อนสูง  (100 องศาเซลเซียส)  ข้อต่อขนาด 1/2″ นิ้ว  ทำจากสเตนเลส 304 แกนข้อต่อ(Insert) ทำจากทองเหลือง  ปลอกทำจากสเตนเลส 304   ด้วยลวดขนาดใหญ่และการถักทอเส้นลวดที่หนาแน่น ไม่เห็นท่อยางภายใน ลดการยืดตัวของท่อ ทำให้ทนแรงดันมากกว่า 435 psi(30bar) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ผ่านการทดสอบแรงดันจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแห่งประเทศไทย      มีความยาวหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 ซม.(4″) ถึง 100 เมตร

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 16 มิล HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose   ชนิดท่อขนาดเล็ก

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose

ข้อต่อเกลียวในสเตนเลส 304

แกนทองเหลืองพร้อมซีลยางสังเคราะห์

ปลอกสเตนเลส304

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

1. Gasket: EPDM, SILICONE
2. Part contacting water: Brass
3. Ferrule: stainless steel AISI 304
4. Inner tubing: EPDM body
5. Jacket: braided stainless steel AISI 304 (0.18 MM.X8 LINES)
6. End fitting: Stainless steel 304 1/2″Fx1/2″F, 1/2″Fx3/8″F,
                         Brass Nickel plate 3/8″Fx3/8″F
 
สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose ชนิดท่อขนาดเล็ก
หลากหลายในการใช้งาน  เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8 มิลลิเมตร ภายนอก 12 มิลลิเมตร ผลิตจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.18 มิลลิเมตร 8 เส้น ปะเก็นทำจากยางสังเคราะห์ EPDM และท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ EPDM ทนความร้อนสูง  (100 องศาเซลเซียส)  ข้อต่อขนาด 1/2″ นิ้วทำจากสเตนเลส 304  ขนาด 3/8″นิ้ว ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล แกนข้อต่อ(Insert) ทำจากทองเหลือง  ด้วยการถักทอเส้นลวดที่หนาแน่นไม่เห็นท่อยางภายใน ลดการยืดตัวของท่อ ทำให้ทนแรงดันมากกว่า 435psi(30bar) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

มีความยาวหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร(4นิ้ว) ถึง 100 เมตร

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

สายน้ำดีก๊อกผสมสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

12 mm hose

สายน้ำดีก๊อกผสมสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose

ข้อต่อเกลียวในสเตนเลส 304

แกนทองเหลืองพร้อมซีลยางสังเคราะห์

ปลอกสเตนเลส304

M10x65mm.Brass

แกนทองเหลืองชุบนิกเกิล

สายน้ำดีก๊อกผสมสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

1. Gasket: EPDM, SILICONE
2. Part contacting water: Brass
3. Ferrule: stainless steel AISI 304
4. Inner tubing: EPDM body
5. Jacket: braided stainless steel AISI 304 (0.18 MM.X8 LINES)
6. End fitting: Stainless steel 304 1/2″Fx10mm.M, 3/8″Fx10mm.M
    ข้อต่อเกลียวนอกเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิล

สายน้ำดีก๊อกผสมสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8 มิลลิเมตร ภายนอก 12 มิลลิเมตร ผลิตจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.18 มิลลิเมตร 8 เส้น ปะเก็นทำจากยางสังเคราะห์EPDM และท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ EPDM ทนความร้อนสูง  (100 องศาเซลเซียส)  ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2″ นิ้ว ทำจาก สเตนเลส 304  ขนาด3/8″นิ้วและเกลียวนอก 10 มิลยาว 65 มิลทำจากทองเหลืองชุปนิกเกิล สำหรับก๊อกผสม แกนข้อต่อ(Insert) ทำจากทองเหลือง  ด้วยการถักทอเส้นลวดที่หนาแน่นไม่เห็นท่อยางภายใน ลดการยืดตัวของท่อ ทำให้ทนแรงดันมากกว่า 435psi(30bar) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

มีความยาวหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร(4นิ้ว) ถึง 100 เมตร

สายน้ำดีก๊อกผสมสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีก๊อกผสมสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

สายน้ำดีข้อต่องอฉากสเตนเลสถัก HSJ Elbow connector stainless steel braid hose

ข้องอเกลียวในสเตนเลส304

สายน้ำร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose

ข้อต่อเกลียวในสเตนเลส 304

แกนทองเหลืองพร้อมซีลยางสังเคราะห์

ปลอกสเตนเลส304

สายน้ำดีข้อต่องอฉากสเตนเลสถัก HSJ Elbow connector stainless steel braid hose

1. Gasket: EPDM, SILICONE
2. Part contacting water: Brass
3. Ferrule: stainless steel AISI 304
4. Inner tubing: EPDM body
5. Jacket: braided stainless steel AISI 304 (0.18 MM.X8 LINES)
6. End fitting: Stainless steel 304 Elbow connector 1/2″Fx10mm.

สายน้ำดีข้อต่องอฉากสเตนเลสถัก HSJ Elbow connector stainless steel braid hose

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8 มิลลิเมตร ภายนอก 12 มิลลิเมตร ผลิตจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.18 มิลลิเมตร 8 เส้น ปะเก็นทำจากยางสังเคราะห์EPDM และท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ EPDM ทนความร้อนสูง  (100 องศาเซลเซียส)  ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2″ นิ้ว ทำจาก สเตนเลส 304  ขนาด1/2″นิ้วและข้อต่องอเกลียวใน ขนาด 1/2″ ทำจากสเตนเลส 304 แกนข้อต่อ(Insert) ทำจากทองเหลือง  ด้วยการถักทอเส้นลวดที่หนาแน่นไม่เห็นท่อยางภายใน ลดการยืดตัวของท่อ ทำให้ทนแรงดันมากกว่า 435psi(30bar) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

มีความยาวหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร(4นิ้ว) ถึง 100 เมตร

สายน้ำดีข้อต่องอฉากสเตนเลสถัก HSJ Elbow connector stainless steel braid hose

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำเย็นสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

1. Gasket: EPDM, SILICONE
2. Part contacting water: Brass
3. Ferrule: stainless steel AISI 304
4. Inner tubing: NR rubber body
5. Jacket: braided stainless steel AISI 304 (0.18 MM.X8 LINES)
6. End fitting: stainless steel AISI 304 1/2″Fx1/2″F

สายน้ำเย็นสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ภายใน 10 มิลลิเมตร ภายนอก 14 มิลลิเมตร ผลิตจากลวดสเตนเลส 201 หนา 0.18 มิลลิเมตร 8 เส้น ท่อภายในทำจากยางธรรมชาติ(NR Rubber) ข้อต่อขนาด 1/2″ นิ้ว ปลอกทำจากสเตนเลส 304 แกนข้อต่อ(Insert) ทำจากทองเหลือง ใช้กับน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ด้วยการถักทอเส้นลวดที่หนาแน่นไม่เห็นท่อยางภายใน ลดการยืดตัวของท่อ ทำให้ทนแรงดันมากกว่า 435psi(30bar) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร(4นิ้ว) ถึง 100 เมตร

สายน้ำเย็นสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำเย็นสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

ข้อต่อลด ผ/ม 1/2″M x 5/8″F วัสดุเป็นพลาสติกพีพี(PP) สำหรับต่อสายน้ำดีเข้ากับถังน้ำชักโครก

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

สายน้ำเย็นสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำเย็นสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายน้ำดีสเตนเลสถัก HSJ stainless steel braid hose

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน

สายถักสแตนเลส สายน้ำดีสแตนเลส สายอ่อนสแตนเลส สายถักสแตนเลส สายถักก๊อกผสม สายน้ำดีก๊อกผสม สายน้ำดีข้องอเกลียวใน สายถักข้องอเกลียวใน