ตะแกรง,อุปกรณ์กันกลิ่น,สะดือและท่อน้ำทิ้ง STAINLESS STEEL DRAIN

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686

ตะแกรงกันกลิ่นแบบใช้น้ำ

HSJ STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN ANTI-ODOR

ตะแกรงกันกลิ่นแบบไม่ใช้น้ำ

HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN ANTI-ODOR

ตะแกรงน้ำทิ้ง

HSJ STAINLESS STEEL AREA DRAIN

ฝาช่องทำความสะอาดท่อ

HSJ STAINLESS STEEL FLOOR CLEANOUT

ตะแกรงหัวน้ำฝน

HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN

ท่อกันกลิ่น (HSJ TUBE ANTI ODOR)

HSJ STAINLESS STEEL TUBE ANTI-ODOR

ตะแกรงกรองขยะ

HSJ STAINLESS STEEL NET

แผ่นกรองหอมอเนกประสงค์

HSJ FRESH NET

สะดือและท่อน้ำทิ้งสเตนเลส

HSJ DRAIN AND STAINLESS STEEL DRAIN HOSE

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686