ข้อต่อเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยม(HSJ BRASS CHROME FITTINGS)

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

2546hsj@gmail.com

(ติดต่อเรา/แผนที่) www.facebook.com/hsjenterprise

ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

extension fitting-web

ข้อต่อ ผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″x 10 mm.

extension fitting-web

ข้อต่อ ผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″x 15 mm.

extension fitting-web

ข้อต่อ ผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″x 20 mm.

extension fitting-web

ข้อต่อ ผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″x 25 mm.

extension fitting-web

ข้อต่อ ผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″x 30 mm.

extension fitting-web

ข้อต่อ ผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″x 40 mm.

extension fitting-web

ข้อต่อ ผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″x 50 mm.

ประแจหกเหลี่ยม 12 มิล

chromium male

นิปเปิล ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″

chromium female

ข้อต่อเกลียวใน ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″

chromium MF

ข้อต่อผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″

chromium elbow

ข้องอเกลียวใน ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″

chromium elbow-m-f

ข้องอผ/ม ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″

chromium male tee

สามทางเกลียวนอก ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″

chromium female Tee

สามทางเกลียวใน ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1/2″

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

2546hsj@gmail.com

(ติดต่อเรา/แผนที่) www.facebook.com/hsjenterprise