ข้อต่อเกลียว(ไนล่อน) ทนความร้อน

ข้อต่อไนล่อน ทนความร้อน

 นิปเปิลเกลียวนอก ไนล่อน

S-1/2″Mx1/2″M

 นิปเปิลเกลียวใน ไนล่อน

S-1/2″Fx1/2″F

 นิปเปิลงอเกลียวใน ไนล่อน

L-1/2″Fx1/2″F

 นิปเปิลสามทางเกลียวใน ไนล่อน

T-1/2″Fx1/2″Fx1/2″F

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2