ข้อต่อเกลียวทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

2546hsj@gmail.com

(ติดต่อเรา/แผนที่) www.facebook.com/hsjenterprise

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

นิปเปิลเกลียวนอก ทองเหลืองชุบนิกเกิล

S-1/4″Mx1/4″M,  S-3/8″Mx3/8″M,  S-1/2″Mx1/2″M,

S-3/4″Mx3/4″M,  S-1″Mx1″M,  S-1.1/4″Mx1.1/4″M,

S-1.1/2″Mx1.1/2″M,  S-1/4″Mx1/2″M,  S-1/4″Mx3/8″M,

S-3/8″Mx1/2″M,  S-3/8″Mx3/4″M,  S-1/2″Mx3/4″M,

S-1/2″Mx3/4″Ms,  S-3/4″Msx3/4″M,  S-3/4″Msx3/4″Ms,

(M= 15 mm., Ms= 10 mm.)

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

นิปเปิลเกลียวใน ทองเหลืองชุบนิกเกิล

S-1/4″Fx1/4″F,  S-3/8″Fx3/8″F,  S-1/2″Fx1/2″F,

S-3/4″Fx3/4″F,  S-1/2″Fx3/4″F

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

นิปเปิล ผ/ม ทองเหลืองชุบนิกเกิล

S-3/8″Mx1/4″F,  S-1/2″Mx1/4″F,  S-1/2″Mx3/8″F,

S-3/4″Mx1/2″F, S-3/4″Mx1″F, S-1″Mx1/2″F,  S-1″Mx3/4″F,

S-1.1/4″Mx1″F

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

นิปเปิลผ/ม ทองเหลืองชุบนิกเกิล

S-1/2″Mx1/2″F,  S-1/2″Mx3/4″F,  S-3/4″Msx1/2″F,

S-3/4″Mx3/4″F,  S-3/4″Msx3/4″F

(M= 15 mm., Ms= 10 mm.)

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

นิปเปิลงอเกลียวใน ทองเหลืองชุบนิกเกิล

L-1/2″Fx1/2″F,  L-3/4″Fx3/4″F

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

นิปเปิลงอ ผ/ม ทองเหลืองชุบนิกเกิล

L-1/2″Mx1/2″F,  L-3/4″Msx1/2″F,  L-3/4″Mx3/4″F

L-3/4″Msx3/4″F (M= 15 mm., Ms= 10 mm.)

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

20130521_154543-s  นิปเปิลงอเกลียวนอก ทองเหลืองชุบนิกเกิล

L-1/2″Mx1/2″M, L-3/4″Msx1/2″M, L-3/4″Msx3/4″M,

L-3/4″Msx3/4″Ms (M= 15 mm., Ms= 10 mm.)

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

 นิปเปิลยูเนี่ยน ทองเหลืองชุปนิกเกิลชุบนิกเกิล

S-1/2″Mx3/4″FH, S-3/4″Mx1FH

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

 นิปเปิลสามทาง ทองเหลืองชุบนิกเกิล

T-1/2FX1/2FX1/2F, T-3/4FX3/4FX3/4F

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

nipple male Tee  นิปเปิลสามทางเกลียวนอก

T-3/4″Msx1/2″Mx3/4″Ms,  T-3/4″Msx3/4″Mx3/4″Ms,

T-3/4″Msx3/4″Msx3/4″Ms (M= 15 mm., Ms= 10 mm.)

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

 นิปเปิลสามทาง ผ/ม

T-3/4″Msx1/2″Fx3/4″Ms, T-3/4″Msx3/4″Fx3/4″Ms

(Ms= 10 mm.)

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล(HSJ BRASS NICKELED FITTING)

โบชัวร์รวมHSJ-2565-2

2546hsj@gmail.com

(ติดต่อเรา/แผนที่) www.facebook.com/hsjenterprise