สต๊อปวาล์วสเตนเลส HSJ STAINLESS STEEL STOP VALVES

โบชัวร์รวมHSJ-2561-10-s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: hsjenter@gmail.com Tell: 064-4740686,097-1563490

google map:  https://goo.gl/maps/gJoHp

ขนาดเกลียว 1/2″(4หุน) ทำจากสเตนเลส 304 แท้ อย่างหนา สวยงาม ทนทาน เปิดปิดได้สนิท ใช้ได้กับน้ำเย็นและน้ำร้อน  มีแบบ  สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส SS Stop Valve Two ways, สต๊อปวาล์วงอฉากสเตนเลส SS Angle Stop valve, ก๊อกสนามสเตนเลส(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส) SS Bibcock Stop Valve,  ก๊อกสนามสเตนเลส2หัว(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส2หัว,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส 2 หัว) SS Two heads bibcock stop valve

แบบหัวก๊อก มี 5 แบบ แต่ละแบบมี จุกแดง จุกน้ำเงิน จุกสเตนเลส  ยกเว้นแบบ 110 มีแบบเดียว

110                                                           111                                      112

                           

113                                     114                   จุกแดง,จุกน้ำเงิน,จุกสเตนเลส(ยกเว้นแบบ110)

โบชัวร์รวมHSJ-2560-9s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: hsjenter@gmail.com Tell: 064-4740686,097-1563490

google map:  https://goo.gl/maps/gJoHp

 HSJ-2110

วาล์วสองทางฉากสเตนเลส

SS Two ways angle stop valve HSJ-2110 ตัวละ 250.-

 HSJ-2111

วาล์วสองทางฉากสเตนเลส

SS Two ways angle stop valve HSJ-2111 ตัวละ 250.-

 HSJ-2112

วาล์วสองทางฉากสเตนเลส

SS Two ways angle stop valve HSJ-2112 ตัวละ 250.-

 HSJ-2113

วาล์วสองทางฉากสเตนเลส

SS Two ways angle stop valve HSJ-2113 ตัวละ 250.-

 HSJ-2114

วาล์วสองทางฉากสเตนเลส

SS Two ways angle stop valve HSJ-2114 ตัวละ 250.-

HSJ-2115

วาล์วสองทางฉากสเตนเลส

SS Two ways angle stop valve HSJ-2115 ตัวละ 250.-

  HSJ-2116

วาล์วสองทางฉากสเตนเลส

SS Two ways angle stop valve HSJ-2116 ตัวละ 250.-

โบชัวร์รวมHSJ-2561-10-s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: hsjenter@gmail.com Tell: 064-4740686,097-1563490

google map:  https://goo.gl/maps/gJoHp

30-w HSJ-3110

วาล์วสองทางสเตนเลส

SS Two ways stop valve HSJ-3110 ตัวละ 250.-

31-w HSJ-3111

วาล์วสองทางสเตนเลส

SS Two ways stop valve HSJ-3111 ตัวละ 250.-

32-w   HSJ-3112

วาล์วสองทางสเตนเลส

SS Two ways stop valve HSJ-3112 ตัวละ 250.-

33-w  HSJ-3113

วาล์วสองทางสเตนเลส

SS Two ways stop valve HSJ-3113 ตัวละ 250.-

34-w  HSJ-3114

วาล์วสองทางสเตนเลส

SS Two ways stop valve HSJ-3114 ตัวละ 250.-

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง

โบชัวร์รวมHSJ-2560-9s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: hsjenter@gmail.com Tell: 064-4740686,097-1563490

google map:  https://goo.gl/maps/gJoHp

4110   HSJ-4110

แองเกิลวาล์วสเตนเลส

SS Angle stop valve HSJ-4110 ตัวละ 220.-

4111   HSJ-4111

แองเกิลวาล์วสเตนเลส

SS Angle stop valve HSJ-4111 ตัวละ 220.-

4112   HSJ-4112

แองเกิลวาล์วสเตนเลส

SS Angle stop valve HSJ-4112 ตัวละ 220.-

4113   HSJ-4113

แองเกิลวาล์วสเตนเลส

SS Angle stop valve HSJ-4113 ตัวละ 220.-

44-s   HSJ-4114

แองเกิลวาล์วสเตนเลส

SS Angle stop valve HSJ-4114 ตัวละ 220.-

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง

โบชัวร์รวมHSJ-2560-9s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: hsjenter@gmail.com Tell: 064-4740686,097-1563490

google map:  https://goo.gl/maps/gJoHp

5110-w   HSJ-5110

ก๊อกสนามสเตนเลส(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส)

SS bibcock stop valve HSJ-5110 ตัวละ 320.-

5111-w   HSJ-5111

ก๊อกสนามสเตนเลส(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส)

SS bibcock stop valve HSJ-5111 ตัวละ 320.-

   HSJ-5111-2

ก๊อกสนามสเตนเลส(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส)

SS bibcock stop valve HSJ-5111-2 ตัวละ 320.-

   HSJ-5112

ก๊อกสนามสเตนเลส(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส)

SS bibcock stop valve HSJ-5112 ตัวละ 320.-

   HSJ-5113

ก๊อกสนามสเตนเลส(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส)

SS bibcock stop valve HSJ-5113 ตัวละ 320.-

   HSJ-5114

ก๊อกสนามสเตนเลส(ก๊อกเตี้ยสเตนเลส,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส)

SS bibcock stop valve HSJ-5114 ตัวละ 320.-

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง

โบชัวร์รวมHSJ-2560-9s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: hsjenter@gmail.com Tell: 064-4740686,097-1563490

google map:  https://goo.gl/maps/gJoHp

5110   HSJ-6110

ก๊อกสนามสองหัวสเตนเลส (ก๊อกเตี้ยสเตนเลส 2 หัว,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส 2 หัว)

SS Two heads bibcock stop valve HSJ-6110 ตัวละ 790.-

6111-w   HSJ-6111

ก๊อกสนามสองหัวสเตนเลส (ก๊อกเตี้ยสเตนเลส 2 หัว,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส 2 หัว)

SS Two heads bibcock stop valve HSJ-6111 ตัวละ 790.-

6112-w   HSJ-6112

ก๊อกสนามสองหัวสเตนเลส (ก๊อกเตี้ยสเตนเลส 2 หัว,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส 2 หัว)

SS Two heads bibcock stop valve HSJ-6112 ตัวละ 790.-

6113-w   HSJ-6113

ก๊อกสนามสองหัวสเตนเลส (ก๊อกเตี้ยสเตนเลส 2 หัว,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส 2 หัว)

SS Two heads tap Ceramic valve HSJ-6113 ตัวละ 790.-

6114-w   HSJ-6114

ก๊อกสนามสองหัวสเตนเลส (ก๊อกเตี้ยสเตนเลส 2 หัว,ก๊อกคอสั้นสเตนเลส 2 หัว)

SS Two heads bibcock stop valve HSJ-6114 ตัวละ 790.-

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง

คำแนะนำ

ควรทำความสะอาดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

ใช้ผ้าชุปน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น

ห้ามใช้ใยขัดทำความสะอาด

โบชัวร์รวมHSJ-2560-9s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: hsjenter@gmail.com Tell: 064-4740686,097-1563490

google map:  https://goo.gl/maps/gJoHp

 สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

 สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส

สต๊อปวาล์วสเตนเลส สต๊อปวาล์วสองทางสเตนเลส