แผ่นหอมกรองอเนกประสงค์(HSJ FRESH NET)

เป็นแผ่นกรองอเนกประสงค์ที่มีกลิ่นหอมในตัว ใช้กรองเศษขยะ สิ่งสกปรก เส้นผม เส้นขนต่างๆ ตามห้องอาบน้ำ อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า ลานซักล้าง โถปัสสาวะฯลฯ

มี 2 ขนาด  ขนาด 20 เซนติเมตร * 20 เซนติเมตร หนา 1.60 มิลลิเมตร  มีสีขาวและสีน้ำเงินเท่านั้น

sn01-1

แผ่นละ 80 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง

ขนาด 15 เซนติเมตร * 15 เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร  มีสีขาว,สีน้ำเงิน,สีแดง และสีเขียว

แผ่นละ 80 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

 

 

 

กลับขึ้นข้างบน

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

  

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

 

 

  

คำแนะนำ ควรล้างทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์

แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์ แผ่นกรองอเนกประสงค์