HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE)

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

สีที่มีจำหน่าย 6 สีๆตามข้างล่าง

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

ทำจากซิลิโคน(silicone) หนา 0.5 มม.กว้าง 2.5 ซม. ยาว 300 ซม.                                                  เนื้อเทปจะผนึกเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากติดทับกันแล้ว ซ่อมแซมงานใต้น้ำได้                                   ทนอุณหภูมิ -50 องศา ถึง 260 องศา ทนแรงดัน 72 PSI ต่อชั้น ยืดหยุ่นสูง กันน้ำ                                   เป็นฉนวนกันความร้อนความเย็น  เป็นฉนวนกันไฟฟ้า ต้านทานโอโซน ทนสารเคมีทุกชนิด

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

ประโยชน์: ใช้ซ่อมท่อรั่ว แตก ร้าว สึก กร่อน (ท่อส่งของเหลว, ท่อก๊าซ, ท่อลม,                                 ท่อสารเคมี, ท่อร้อยสายไฟสายสัญญาณ, ท่อยางหม้อน้ำรถยนต์) ซ่อมท่อน้ำได้โดยไม่ต้องปิดน้ำ         เป็นฉนวนไฟฟ้าทนแรงดัน 800 โวลต์ ใช้พันสายไฟ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                  ซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงให้เครื่องมือและอุปกรณ์, วัสดุแข็งทรงแท่ง ทรงกระบอก เส้นสายต่างๆ      ซ่อมแซมส่วนที่ยากจะเข้าถึง

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

วิธีใช้:  1.ดึงเทปให้ตึง                                                                                                                                               2.พันเทปแนวเฉียงทับซ้อนกัน 2/3 ของความกว้างเทป                                                                             3.พันไปและพันกลับอย่างน้อย 1 รอบ (แนะนำให้พัน 2 รอบขึ้นไป)                                                           4.ควรจบการพันบนเนื้อเทป

ม้วนละ 150 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนลดและค่าจัดส่ง

จำหน่ายที่

นิเวศการช่าง ลาดกระบัง 02-329-1293

เจริญสหกิจ ประชาราษฎร์สาย1 02-585-1692

ตันติวัฒน์ พัทยาใต้ 038-421-900

ตงการช่าง หาดใหญ่ 074-220-928

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

ม้วนละ 190 บาท ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง

จำหน่ายที่

นิเวศการช่าง ลาดกระบัง 02-329-1293

เจริญสหกิจ ประชาราษฎร์สาย1 02-585-1692

ตันติวัฒน์ พัทยาใต้ 038-421-900

ตงการช่าง หาดใหญ่ 074-220-928

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

HSJซิลิโคนเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ SILICONE FUSING TAPE) เทปซิลิโคน

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป

เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป เทปซิลิโคน ซิลิโคนเทป