สกรูสเตนเลส HSJ

สกรูสเตนเลสปลายสว่าน

สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย

สกรูยึดคอนกรีตสเตนเลส