สกรูสเตนเลส HSJ

สกรูสเตนเลสปลายสว่าน(Drill tail stainless steel screws) ไขเจาะโลหะโดยไม่ต้องเจาะสว่านก่อน

สกรูปลายสว่านสเตนเลส หัวตัด หัวแบน #8 x 3/4″,1″,1.1/4″,1.1/2″

สกรูปลายสว่านสเตนเลส หัวกลม #8 x 3/4″,1″,1.1/4″,1.1/2″

สกรูปลายสว่านสเตนเลส หัวร่ม #8 x 3/4″,1″,1.1/4″,1.1/2″

สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย(Tapping stainless steel screws)

สกรูยึดคอนกรีตสเตนเลส(Concrete stainless steel screws) ไม่ต้องใช้พุก เจาะพื้นผนังซีเมนต์แล้วใส่ขันสกรูได้เลย

สกรูสเตนเลสปลายสว่าน(Drill tail stainless steel screws),สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย(Tapping stainless steel screws),สกรูยึดคอนกรีตสเตนเลส(Concrete stainless steel screws),สกรูสเตนเลสปลายสว่าน(Drill tail stainless steel screws),สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย(Tapping stainless steel screws),สกรูยึดคอนกรีตสเตนเลส(Concrete stainless steel screws),สกรูสเตนเลสปลายสว่าน(Drill tail stainless steel screws),สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย(Tapping stainless steel screws),สกรูยึดคอนกรีตสเตนเลส(Concrete stainless steel screws),สกรูสเตนเลสปลายสว่าน(Drill tail stainless steel screws),สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย(Tapping stainless steel screws),สกรูยึดคอนกรีตสเตนเลส(Concrete stainless steel screws),สกรูสเตนเลสปลายสว่าน(Drill tail stainless steel screws),สกรูสเตนเลสเกลียวปล่อย(Tapping stainless steel screws),สกรูยึดคอนกรีตสเตนเลส(Concrete stainless steel screws),