วาล์วประปา (HSJ water Valves)

(ติดต่อเรา/แผนที่) www.facebook.com/hsjenterprise

HSJ hot and cold water Valves

บอลวาล์วประปา น้ำร้อนและน้ำเย็น ทองเหลืองชุบนิกเกิล

ด้ามยาว                  ด้ามที

บอลวาล์ว สำหรับท่อ HSJ-RIFENG PIPE

S 1216 x 1216, S 1620 x 1620,

S 2025 x 2025, S 2632 x 2632

 

บอลวาล์วเกลียวใน สำหรับท่อ HSJ-RIFENG PIPE

S 1216 x 1/2″F, S 1620 x 1/2″F, S 1620 x 3/4″F,

S 2025 x 1″, S 2025 x 3/4″F, S 2632 x 1″F

บอลวาล์วเกลียวนอก สำหรับท่อ HSJ-RIFENG PIPE

S 1216 x 1/2″M, S 1620 x 1/2″M

บอลวาล์วเกลียวนอกด้ามที S 1/2″M x 1/2″M,

S 3/4″M x 1/2″M, S 3/4″M x 3/4″M

 

บอลวาล์วเกลียวในด้ามยาว S 1/2″F x 1/2″F,

S 3/4″F x 3/4″F,  S 1″F x 1″F

บอลวาล์วเกลียวในด้ามที S 1/2″F x 1/2″F, S 3/4″F x 3/4″F

บอลวาล์ว ผ/ม ด้ามที S 1/2″M x 1/2″F

บอลวาล์ยูเนี่ยน ผ/ม  S 1/2″M x 1/2″F, S 3/4″M x 3/4″F,

S 1″M x 1″F

บอลวาล์วยูเนี่ยนงอ L 3/4″M x 3/4″M, L 1″M x 1″M

บอลวาล์วยูเนี่ยนสามทาง T 3/4″, 1″

   stopvalve FM

มินิบอลวาล์ว ผ/ม S 1/2″M x 1/2″F

มินิบอลวาล์ว ผ/ผ S 1/2″Mx1/2″M

มินิบอลวาล์ว เกลียวนอก 2 หัว Y 1/2″Mx1/2″Mx1/2″M

(ติดต่อเรา/แผนที่) www.facebook.com/hsjenterprise

วาล์วยูเนียนสำหรับน้ำร้อน

S 1/2″M x 1/2″F, S 3/4″M x 3/4″F

วาล์วยูเนี่ยนงอ สำหรับน้ำร้อน

L 1/2″M x 1/2″F, L 3/4″M x 3/4″F

(ติดต่อเรา/แผนที่) www.facebook.com/hsjenterprise