HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE)

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

หนา 2 มิล ประกอบด้วย ชั้นแอสฟัลด์ ชั้นผ้าโพลีเอสเตอเสริมความแข็งแรง ชั้นพลาสติกกันติดกัน เทปมีขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 20 เมตร และกว้าง 100 ซม. ยาว 10 เมตร ตัดได้ด้วยกรรไกรทั่วไป

คุณสมบัติของ HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

 1. การยึดเกาะที่แข็งแรงเข้ากับผิวพื้นวัสดุได้หลากหลาย
 2. กันน้ำ ป้องกันน้ำรั่วซืม
 3. เป็นฉนวนกันความร้อนความเย็น
 4. ทนทานต่อลม แสงแดด ความเป็นกรด-ด่าง เกลือ และสภาวะแวดล้อมต่างๆได้ดี
 5. มีความยืดหยุนสูง และทนทานต่อแรงกด แรงสั่นสะเทือนได้ดี
 6. ประหยัดพลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือพิเศษ ลดการซ่อมบำรุง

ประโยชน์ HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

 1. ซ่อมแซม ปิดบังรอยแตกของพื้นคอนกรีตพื้นถนนยางมะตอย
 2. ซ่อมแซมพื้นผนังภายในและภายนอก
 3. ซ่อมแซมหลังคากันน้ำ
 4. เป็นกาวในตัว สะดวกในการติดตั้ง ทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือพิเศษ
 5. ติดตั้งเสร็จใช้งานได้ทันที

วิธีติดตั้ง HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

 1. ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ(ถนน ผนัง หลังคา) ให้แห้งปราศจากคราบน้ำมันและฝุ่นผง
 2. ลอกแผนพลาสติกออก
 3. ปิดเทปลงบนพื้นผิววัสดุ
 4. ใช้ลูกกลิ้งๆให้เรียบและติดแน่น
 5. การต่อแผ่นให้ซ้อนทับกัน ประมาณ 5 ซม.

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

พื้นที่ๆต้องการซ่อม                                                     ทำความสะอาดพื้นผิว

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

ม้วนแอสฟัลด์เทป                                               กลิ้งคายเทปไปตามพื้นผิว

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

ตัดเทปตามที่ต้องการ

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

พลิกกลับด้านเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง                                  ม้วนเทปกลับ

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

พลิกปลายเทปขึ้น                                       ลอกปลายเทปออกประมาณ 10 ซม.

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

ปิดปลายเทปลงบนถนน ใช้มือกดให้แน่นกับพื้น                 ดึงและม้วนแผ่นพลาสติกออก

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

ดึงและม้วนพลาสติกออกตามแนวที่ต้องการ                      ดึงแผ่นพลาสติกออกจนหมด

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปแอสฟัลด์เทปซ่อมถนน

โบชัวร์รวมHSJ-2561-2-s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE) เทปซ่อมถนน