HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE)

โบชัวร์รวมHSJ-2560-9s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

 

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

ทำจากเส้นใยไฟเบอร์กลาส ขนาดเทป 5 ซม. ยาว 150 ซม.    ทนอุณหภูมิ 150 องศา ทนแรงดัน 450 PSI/12ชั้นเทป ต้านทานแรงดึง 5,000 PSI แข็งตัวภายใน 10 นาที

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

ใช้ซ่อมท่อรั่ว แตก ร้าว สึก กร่อน(ท่อส่งของเหลว ท่อก๊าซ ท่อไอน้ำ ท่อสารเคมี) ซ่อมข้อต่อรั่ว ซ่อมแซมใต้น้ำได้กับน้ำทุกชนิด พันซ่อมท่อของเหลวทุกชนิด ท่อทุกประเภท ซ่อมเสริมความแข็งแรงโครงสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ ผนัง วัสดุแผ่น และวัสดุแข็งทุกชนิดทุกประเภท ใช้ควบคุมป้องกันการกัดกร่อน ต้านทานเคมีทุกชนิด ซ่อมแซมท่อร้อยสายไฟสายสัญญาณ ซ่อมแซมส่วนที่เข้าถึงได้ยาก

วิธีใช้ ไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

1.ทำความสะอาดพื้นผิว

2.สวมถุงมือ(ทุกครั้ง)

3.ฉีกปากซองแล้วเติมน้ำให้เต็มซอง

4.ขยำซอง 3-4 วินาที

5.ดึงเทปให้ตึง เริ่มพันห่างจากจุดที่รั่วไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (หากจุดรั่วใหญ่ ควรใช้ putty อุดก่อน)

6.พันแนวเฉียงทับซ้อนกัน 1/2 ของความกว้างเทป

7.พันไปและพันกลับอย่างน้อย 4 รอบ

ควรจบการพันบนเทปเท่านั้น เทปจะแข็งตัวภายใน 10 นาที ประสิทธิภาพสูงสุดที่ 24 ชั่วโมง

ล้างมือให้สะอาดหลังติดตั้งเทป

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

โบชัวร์รวมHSJ-2560-9s

 www.facebook.com/hsjenterprise

email: 2546hsj@gmail.com Tel: 064-474-0686, 097-156-3490

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส

HSJไฟเบอร์กลาสเทปผนึกอเนกประสงค์(HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE) เทปไฟเบอร์กลาส